cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys free shipping wholesale nfl jerseys china wholesale jerseys from china cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys for sale cheap jerseys free shipping wholesale nfl jerseys from china cheap nfl jerseys sale cheap nike nfl jerseys china wholesale jerseys free shipping cheap nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale china jerseys wholesale cheap coach handbags outlet authentic designer handbags cheap coach handbags outlet cheap coach purses outlet discount coach bags coach bags sale coach purse outlet cheap real coach purses coach handbags sale online coach purse outlet michael kors outlet online store cheap michael kors bags cheap michael kors purse michael kors factory outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors purses michael kors bags outlet online cheap michael kors purse michael kors handbags discount

3D Tv Box

 

 

 

 

 

 

 

i-Glasses 3D-TV

Fiyat�: 2939 $

Bu ürün stoklarda olmay�p, sadece sipari� üzerine ithalat� yap�lmaktad�r.
Ürünün teslim süresi sipari� bedelinin ödenmesinden itibaren 30 gündür.
Garanti süresi 2 y�ld�r.

�r�n �zellikleri:

• Yakla��k 10 metre uzakl�kta olu�an 70 inch (177 ekran) sanal görüntü
• Sadece 199 gram
• Gerçek 800 x 600 Çözünülürlük
• Stereo ses
• 3D gerçek stereoskopik görüntü elde etme imkan� (yaln�zca 3D filmlerde ve 3D oyunlarda)
• Tüm oyun konsollar� (Playstation 1-2-3 ,Xbox, Nintendo vs)ile TV kullanmaks�z�n 2D veya 3D oyun oynama imkan�
• Tüm VCR, DVD player, kameralardan gelen görüntüyü TV kullanmaks�z�n 2D veya 3D (�ayet film 3D ise) seyretme imkan�


��indekiler:


• i-Glasses 3D-TV cihaz�
• S-Video Kablosu ve Evrensel Güç Kayna�� (C giri� 100V A, 9V D/C ç�k��)
• Uluslararas� Adaptör Seti
• Türkçe Kullan�m K�lavuzu

 

Yüksek Çözünürlüklü Profesyonel Video Oynat�c� 3D Gözlük

i-Glasses 3D-TV yüksek çözünürlükte video izlemeyi mümkün k�lar. Sadece 199 gram a��rl���ndaki gözlük rahat kullan�m� ile yüze kolayca ayarlanabiliyor ve reçeteli gözlükler ile de kullan�labilme imkan� sunuyor.

i-Glasses 3D-TV ile 3D oyunlarda ve 3D filmlerde gerçek stereoskopik 3D görüntü elde etmek art�k mümkün.

Bu son model teknolojik gözlükler NTSC ve PAL sistemini desteklemektedir.

i-Glasses 3D-TV gözlü�ü s�radan monitörlerden daha yüksek görüntü ve ses imkan�n�n yani s�ra 3D özelli�i ile de kendisini benzersiz k�l�yor.

i-Glasses 3D-TV gözlü�ü ayn� zamanda hiç bir ayar yapmadan aç�k havada ve kapal� ortamda yüksek kaliteli görüntü imkan� sunuyor.

Bu video gözlükler aç�k havada herhangi bir ta��nabilir cihazda veya kapal� ortam içi cihazlarda yüksek çözünürlükte video izlemeyi mümkün k�l�yor.

Ayr�ca yakla��k 10 metreden sanki 70 inç (177 ekran) televizyon izliyormu�unuz gibi bir ortam yarat�yor. Ba�ka hiç bir ta��nabilir cihaz size bu yüksek kaliteyi sunamaz.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NASA, ABD Silahl� Kuvvetleri personeli,di� hekimleri,doktorlar ve ara�t�rma ekipleri, hobi olarak ilgi duyanlar, simülatör kullan�c�lar�, fuar kat�l�mc�lar�, reklam ajanslar�, oyun konsollar�nda oyun oynamaktan zevk alanlar taraf�ndan kullan�lan I-Glasses 3D-TV'yi siz de ke�fedin.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ödüller:

2003 Positive Image News (PIN) Award

 

Kullan�m alanlar�:

• Oyun Konsollar�nda 3D veya 2D oyun oynamak için
• Film izlemek için
• Kamera Kontrol Sistemlerinde
• Ta��nabilir Medikal Monitörlerde
• Ticari fuarlarda
• Di� Hastalar�nca Dinlenme odalar�nda
• E�itim ve simülasyon için

Özellikleri:

• Çözünürlük: 800 x 600
• 1.440.000 Piksel
• 6500° K Beyaz Nokta
• Gerçek Siyah Arka Plan
• Diagnostik Görü� aç�s�:26 Derece
• Sanal Görüntü Boyutu: 177 ekran olarak yakla��k 10 metre uzakl�kta olu�an görüntü
• Renk Derinli�i: Gerçek 24 bit
• Kontrast Oran�: 75-1
• Siyah Seviyesi Stabilize
• Focus: 13 'TBR
• Göz Kurtarma: 25mm
• Gözbebe�i Ç�k���: 17mmH x 6mmV
• Yak�nl�k hissi: 7'10 "100% TBR Overlap,
• Yenileme H�z�: Titre�im 100 Hz görüntü oran�
• Ses: Tam Stereo
• A��rl�k: 199 gram
• AC Adaptör: 110-130V 240V AC veya 220V
• Kontroller: Aç�k / Kapal�, Ses, OSD
• Ses Kablosu: K�rm�z� ve Beyaz RCA kablolar�
• PAL / NTSC / SECAM: Kompozit veya S-video giri�i
• Giri� Frekans: 50 veya 60 Hz (ya da 30 Hz Interlaced 25)
• Kontrol Özellikleri: Aç�k / Kapal�, Ses Kontrolü, Ses balans�, parlakl�k, kontrast, 2D/3D, Ekran Pozisyonu, RGB Renk Ayarlama ve Fabrika Ayarlar�na geri dönü�


 

Bu web sitesi ile ilgili soru veya g�r��lerinizi info@tbatr.com adresine g�nderin.
Telif Hakk� � 2006-2012, TBA Yeni Teknolojiler Bili�im Ara�t�rma Geli�tirme ve D�� Ticaret Limited �irketi